Základní škola Libuň

    Naše základní škola v Libuni je zřízena jako příspěvková organizace. V školním roce 2017/2018 vyučujeme v pěti učebnách celkem 72 žáků.

I. třída - 1. ročník - 14 žáků

II. třída - 2. ročník - 16 žáků

III. třída - 3. ročník - 11 žáků

IV. třída - 4. ročník - 15 žáků

V. třída - 5. ročník - 16 žáků

    Budova školy prošla v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí. Průběžně došlo k výměně oken, původní dřevěná byla nahrazena plastovými. Obnovena byla izolace proti zemní vlhkosti, v tělocvičně byla položena speciální parketová podlaha. Generální rekonstrukcí prošlo též sociální zařízení a výdejna jídla pro naše dětské strávníky. Dokončila se též rekonstrukce školního hřiště, kde je v současné době čtyřpruhá 60 m dráha včetně rozběhu s doskočištěm se živičným povrchem, železná konstrukce pro šplh a víceúčelové hřiště. Součástí našeho areálu je dřevěný altán a dětské prolézačky. Nová je též přístupová cesta ke hřišti a kompletní oplocení objektu. Zde tráví naše děti nejen náplně hodin tělesné výchovy, ale i svůj volný čas o přestávkách a samozřejmě v odpoledních hodinách v rámci školní družiny.

    Vyučujeme v moderně vybavených učebnách. Nábytek vyhovuje přísným hygienickým požadavkům. V současné době disponujeme dostatečným zázemím ICT včetně progresivních výukových programů, které jsou schválené a podporované v rámci moderních projektů, významně podporovaných EU. Kromě standardních výukových programů disponujeme i programy pro děti se specifickými poruchami učení. Průběžně doplňujeme učební pomůcky pro všechny vyučované předměty. Od roku 2016 se ve škole vyučuje podle aktualizovaného ŠVP "Tvořivá škola" a vyučovaným cizím jazykem je zde angličtina.

Aktuality

Školní rok 2018/2019

29.08.2018 21:01
Z důvodu generální rekonstrukce naší školy zahájíme školní rok 2018/2019 v pondělí 3. září 2018 v náhradním objektu - v penzionu Bílý dům v Libuni. Školní družina začíná v 6:30, začátek vyučování v 8:15. Žáci 1.ročníku budou slavnostně přivítáni v 10.00. Školní Ford Transit v pondělí ještě...

Ředitelské volno

27.03.2018 16:56
Ve dnech 30. 4. a 7. 5. jsou v souladu se zřizovatelem školy na oba tyto dny vyhlášena ředitelská volna. Výuka odpadá.

Zápis žáků do 1. ročníku

27.03.2018 16:54
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Libuň se bude konat 11. dubna 2018 v době od 14:00 do 17:00 hodin. S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz. Těšíme se na Vás. Více zde: https://www.zslibun.cz/aktuality/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>