Školní družina

Školní družina při ZŠ v Libuni má celkem dvě oddělení s kapacitou 60 žáků. První oddělení je pro žáky prvního a druhého ročníku, druhé oddělení funguje pro žáky zbylých ročníků (třetí, čtvrtý a pátý). Na přání rodičů umísťujeme sourozence společně do jednoho oddělení. Obě skupiny dětí jsou v neustálém kontaktu, zvláště pak při pobytu mimo budovu, tedy na sportovním hřišti, při pracovních činnostech, při hrách, či při poznávacích vycházkách do přírody. Školní družina nemá své stabilní prostory, výchovně vzdělávací činnosti tedy probíhají standardně v učebnách. Významným způsobem využíváme především počítačovou učebnu a prostory k pohybovým aktivitám. Do budoucna je připravován projekt stavebních úprav školy, kde se počítá s přímou výstavbou prostor pro školní družinu. Výchovně vzdělávací činnost družiny volně navazuje na ŠVP ZŠ Libuň a je zaměřena především na rozvoj osobnosti, schopností a zájmu jednotlivých žáků. Provoz školní družiny funguje od 6:30 do 16:00 hodin.