Změna: Příspěvek na provoz ŠD

31.08.2015 20:56

Od 1.9.2015 se bude hradit ŠD v ZŠ Libuň. Stanovený příspěvek na ŠD je 150,- Kč měsíčně. Úhrada se bude provádět převodem z účtu. Platby se budou provádět čtvrtletně. První platba bude za období září - listopad 450,- Kč.