Změna dodavatele obědů na naší škole

23.08.2015 20:26

Obědy budou odebírány ze 3. ZŠ Jičín Poděbradova.

Úhrada za měsíc září se bude provádět složenkou, kterou děti dostanou ve škole.

Dále se bude hradit inkasním převodem a další údaje obdrží rodiče ve škole.