Úspěch v celorepublikové soutěži

21.06.2011 10:22

Velmi cenného úspěchu dosáhla žákyně naší školy Tereza Bittnerová, kterou porota celorepublikové soutěže "Požární ochrana očima dětí" zařadila mezi nejlepší výtvarné práce. Slavnostní vyhodnocení a předání hodnotných cen proběhne ve velkém sále zámku Přibyslav dne 24. 6. 2011. Terezce moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Úspěšná byla i její sestra Karolína, která se umístila na 2. místě v téže soutěži v okresním kole. Maruška Patočková ze druhé třídy uspěla ve výtvarné soutěži ČSMS na téma "Děti a příroda", kde se umístila na 3. místě. Na 4. - 6. místě se umístila další naše žákyně Sabinka Mikolášová.