Upozornění pro rodiče

29.06.2011 10:28

Platba stravného a školného na měsíc ZÁŘÍ 2011 je možná dne 30. - 31. 8. 2011 od 7:00 do 15:00 hodim v budově MŠ Kněžnice.