Poděkování

27.06.2014 22:10

Děkujeme tímto všem rodičům, sponzorům a přátelům naší školy za poskytnuté finanční dary a dary ostatní. Dále si velmi vážíme podpory našich maminek, které nám upekly domácí dobroty při tradiční příležitosti spaní ve škole. Vám všem přejeme příjemné léto a hezkou dovolenou.