Oznámení

02.04.2017 11:41

 

Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena v naší škole jedna třída 1.ročníku.

Třída bude naplněna maximálně do počtu 18 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle  §16 odst. 9 bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijetí žáků

  1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce)
     
  2. Dále budou přijímáni žáci do maximálního počtu naplněnosti třídy (18 žáků) a to podle těchto kritérií:
 

-   přítomnost sourozence ve škole

-   trvalý pobyt v obci, kde není ZŠ

-   v případě volné kapacity lze přijmout i další žáky

Mgr.Radoslava Víchová
ředitelka školy