Co má umět dítě při nástupu do školy

06.08.2014 22:48

- znát své jméno a příjmení, adresu bydliště

- samostatnost při oblékání a obouvání /umět zavázat boty/

- osobní hygiena

- poznat vlastní věci a udržovat je v pořádku

- dokázat se krátkodobě soustředit

- správná výslovnost a vyjadřování

- znát barvy

- znát základní tvary /čtverec, kruh, trojúhelník/

- rozlišení hlásky na začátku a konci slova

- rytmizace slov, slabikování