Co má umět dítě při nástupu do školy

09.08.2013 11:24

- znát své jméno a příjmení, adresu bydliště

-samostatnost při oblékání a obouvání /umět zavázat boty/

-osobní hygiena

-poznat vlastní věci a udržovat je v pořádku

-dokázat se krátkodobě soustředit

-správná výslovnost a vyjadřování

-znát barvy

-znát základní tvary /čtverec, kruh, trojúhelník/

-rozlišení hlásky na začátku a konci slova

-rytmizace slov, slabikování