Babí léto s myslivci

03.09.2012 11:18

Na 15. 9. 2012 je ve spolupráci se sdružením Lověna Libuň naplánována procházka přírodou, spojená s výkladem o lese a zvěři. Akce začíná v 9:00 hodin před mysliveckou klubovnou v Libuni a bude zakončena ve 12:00 hodin opékáním buřtů. Těšíme se na hojnou účast.